ความคืบหน้ากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการค้า e-commerce

            หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอชุดร่างกฎหมายเกี่ยวกับ e-commerce เพื่อพัฒนาสหภาพยุโรปสู่ตลาดร่วมดิจิตอล (e-commerce package) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2559

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน...

คณะกรรมาธิการยุโรปเริ่มการสอบสวนรัฐบาลลักเซมเบิร์ก์ให้การอุดหนุนทางภาษีแก่ Engie

Photo attributed to European Conservatives and Reformists Group           หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีคำสั่งให้รัฐบาลไอร์แลนด์เรียกเก็บภาษีย้อนหลังจาก Apple Inc. เป็นจำนวน 1.3 หมื่นล้านยูโร...

แนวโน้มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุโรป

  ผลการรายงานปี 2015 พบว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วยุโรปสามารถยึดของกลางจากการลักลอบขนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง 40 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 650 ล้านยูโร...

รัฐสภาของไอร์แลนด์เห็นชอบให้รัฐบาลอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมาธิการยุโรปให้รัฐบาลไอร์แลนด์เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง Apple Inc.

credit: European Conservatives and Reformists Group-licensed under Creative Common                    จากกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ให้รัฐบาลไอร์แลนด์เรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากบริษัท Apple Inc. จำนวน 1.3...

สิ้นสุดอัตราค่าบริการโรมมิ่ง: คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดนโยบายการใช้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Use)

  ตามที่ทีมงานไทยยุโรปได้ติดตามเสนอรายงานการควบคุมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งานโทรศัพท์มือถือภายในประเทศสมาชิกหรือโรมมิ่งมาโดยตลอดนั้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559...

การจัดทำตัวชี้วัดตลาดผู้บริโภคประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ตัวชี้วัดตลาดผู้บริโภคประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลภาพรวมของตลาดร่วมยุโรป...

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและ EU ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนและ EU ประจำไตรมาสที่ 2 มีสาระสำคัญดังนี้       1. ภาพรวมเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ EU ปรับตัวลดลง...