จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

  จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม...

คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามเพื่อเร่งการป้องกันและรักษาความปลอดภัยออนไลน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) ด้านการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ (Cyber Security)...

ภาคอุตสาหกรรมการเงินของสหราชอาณาจักรกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU หลัง Brexit

            ตามที่ทีมงาน Thaieurope.net ได้รายงานข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายพัฒนาตลาดทุนของ EU จากการที่สหราชอาณาจักรลงประชามติที่จะออกจาก EU เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ว่า...

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปตัดสินว่า การบังคับใช้มาตรการ Bail In ของธนาการกลางต่างๆ ในประเทศสมาชิกเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย

 Photo by sprklg – Quartier Européen Nord, Kirchberg, CC BY-SA 2.0           เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECJ ได้ประกาศคำตัดสินคดีเกี่ยวกับการใช้ข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารหนี้ (เจ้าหนี้)...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559

Photo licensed under Creative Common by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Panhard จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน...

รายงานสถานการณ์ Brexit

บทนำ ในวันที่ 23 มิ.ย. 2559 นี้ จะมีการลงประชามติการลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ EU ของสหราชอาณาจักร (ส.อ.) โดยนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เป็นต้นมา Poll ฝ่าย Remain กลับมาเพิ่มขึ้น...

การประชุม GreenEcoNet Final Conference: Moving towards a circular economy: Challenges and opportunities for SMEs

สาระสำคัญของ GreenEcoNet Final Conference เรื่อง “Moving towards a circular economy: Challenges and opportunities for SMEs” วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม           ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก...

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท Start-up ในยุโรป

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย...