think-tank ยุโรปจัดทำ paper ศึกษาทิศทางเงินทุนจาก EU ไปยังอาเซียน

European Policy Centre ซึ่งเป็น think-tank ชั้นนำเกี่ยวกับ EU ได้จัดทำ paper เรื่อง “ASEAN Foreign Direct Investment Trends: Implications for EU-ASEAN Relations” ซึ่งระบุทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของการไหลของเงินทุนจาก EU...

EU เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบ

EU ตื่นตัวกับปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ สืบเนื่องจากสถิติผลการจับกุมสินค้าดังกล่าวในประเทศสมาชิก EU แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2545...

WTO ตัดสินให้ไทยชนะคดี EU อุดหนุนส่งออกน้ำตาล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ได้รับทราบคำตัดสินขั้นสุดท้ายของกรณีที่ออสเตรเลีย บราซิล และไทย ฟ้องร้องว่า สหภาพฯ อุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทราย...

GSP รอบใหม่ยังคงเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับคณะกรรมาธิการยุโรป

การผ่านร่าง GSP รอบใหม่ยังคงเป็นเรื่องน่าหนักใจของคณะกรรมาธิการยุโรป นอกจากจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกให้ได้ 71% (qualified majority) แล้ว...

BOI ไทยจะจัดงาน EU-Thailand Partenariat 2005 วันที่ 17-18 พ.ย. 48

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการพบปะทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยจัดมา โดยจะเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญของ SMEs...

จีนเตือน EU อย่ากระทำการแต่ฝ่ายเดียว !

นาย Chong Quan โฆษกกระทรวงการค้าของจีนออกมาเตือนว่า หาก EU ตัดสินใจใช้มาตรการ safeguard สิ่งทอจีนอาจกระทบความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับ EU จีนจึงหวังว่า EU...

ฝรั่งเศสเดือนร้อนหนักจากสิ่งทอนำเข้าจีน

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2548 นาย Francois Loos รมว.การค้า และนาย Patrick Devedjian รมว. อุตสาหกรรมของฝรั่งเศสได้ร่วมกันมีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วน (emergency measure)...

นโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาการแข่งขันของสหภาพยุโรป

นาย Günter Verheugen รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการด้านกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรม เตือนว่า สหภาพยุโรปยังไม่พร้อมที่จะรับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจ...