สำรวจการใช้ Internet ใน EU-25

Eurostat ได้ทำการสำรวจสถิติผู้ใช้ Internet ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 ในประเทศสมาชิก EU 25 ประเทศ พบว่าประชากร EU ที่มีอายุระหว่าง 16 – 74 ปีถึง 47% ที่ใช้ Internet โดยผู้ชายใช้ (51%) มากกว่าผู้หญิง (43%)...

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมของ EU

ดัชนีชี้วัดทางสังคม ข้อมูลในเดือน ก.พ. 2547 เฉพาะของ EU-15 จาก “Key facts and figures about the European Union” ของคณะกรรมาธิการยุโรป ขนาดพื้นที่ EU-15 มีพื้นที่กว่า 3 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 1/3 ของสหรัฐฯ...

รู้จัก GSP ของ EU

ระบบ GSP (Generalised System of Preferences) หมายถึง ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศกำลังพัฒนา...

Cyprus, Latvia และ Malta เตรียมเข้าร่วมใช้เงินยูโร

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา Cyprus, Latvia และ Malta ได้เข้าร่วม Exchange Rate Mechanism (ERM II) แล้ว โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 1 ยูโร เท่ากับ 0.585274 Cypriot pound, 0.702804 Latvian lat และ 0.429300 Maltese liri ตามลำดับ สมาชิกใหม่ EU...

think-tank ยุโรปจัดทำ paper ศึกษาทิศทางเงินทุนจาก EU ไปยังอาเซียน

European Policy Centre ซึ่งเป็น think-tank ชั้นนำเกี่ยวกับ EU ได้จัดทำ paper เรื่อง “ASEAN Foreign Direct Investment Trends: Implications for EU-ASEAN Relations” ซึ่งระบุทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของการไหลของเงินทุนจาก EU...

EU เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบ

EU ตื่นตัวกับปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ สืบเนื่องจากสถิติผลการจับกุมสินค้าดังกล่าวในประเทศสมาชิก EU แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2545...

WTO ตัดสินให้ไทยชนะคดี EU อุดหนุนส่งออกน้ำตาล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ได้รับทราบคำตัดสินขั้นสุดท้ายของกรณีที่ออสเตรเลีย บราซิล และไทย ฟ้องร้องว่า สหภาพฯ อุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทราย...

GSP รอบใหม่ยังคงเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับคณะกรรมาธิการยุโรป

การผ่านร่าง GSP รอบใหม่ยังคงเป็นเรื่องน่าหนักใจของคณะกรรมาธิการยุโรป นอกจากจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกให้ได้ 71% (qualified majority) แล้ว...