กรีซห้ามนำเข้าบะหมี่จากไทยที่ใช้สีต้องห้าม !!

เมื่อ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา หน่วยงานของ EU แจ้งเตือนว่า ทางการกรีซตรวจพบสีต้องห้าม tartrazine (E102) ในบะหมี่ ขนาดบรรจุกล่องละ 50 ซองๆ ละ 454 กรัม จำนวน 20 กล่อง...

มาตรการเชิงรุกของประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

ประเทศผู้ผลิต เนื้อสัตว์ปีกหลายประเทศกำลังมีมาตรการเชิงรุก เพื่อขยายตลาดการส่งออก...

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนาม

      การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนามอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา...