Peter Mandelson ยืนยันไทยได้ประโยชน์จาก GSP รอบใหม่

นาย Peter Mandelson กรรมาธิการด้านการค้าของ EU ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนไทย ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการเรื่อง GSP เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว...

“Public Policy & WTO Law: Regulating Globalization”

European Trade Law Association ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “Public Policy & WTO Law: Regulating Globalization” ระหว่างวันที่ 24 – 25 ก.พ. 2548 ณ กรุงบรัสเซลส์ สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้….. 1. WTO & Restrictions on Sovereignty: Trade Policy วิทยากร คือ นาย Philippe De Baere...

EU เตรียมไต่สวนสิ่งทอจีน

EU เตรียมเปิดการไต่สวนสิ่งทอจีน หลังจากยกเลิกระบบโควต้าสิ่งทอที่ใช้มานาน 31 ปีไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าตัวเลขการนำเข้าสิ่งทอจากจีนช่วงไตรมาสแรกของปี 2548...

กรีซห้ามนำเข้าบะหมี่จากไทยที่ใช้สีต้องห้าม !!

เมื่อ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา หน่วยงานของ EU แจ้งเตือนว่า ทางการกรีซตรวจพบสีต้องห้าม tartrazine (E102) ในบะหมี่ ขนาดบรรจุกล่องละ 50 ซองๆ ละ 454 กรัม จำนวน 20 กล่อง...

มาตรการเชิงรุกของประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

ประเทศผู้ผลิต เนื้อสัตว์ปีกหลายประเทศกำลังมีมาตรการเชิงรุก เพื่อขยายตลาดการส่งออก...

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนาม

      การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนามอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา...