คณะกรรมการยุโรปออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมสารเคมีให้ SMEs

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมาธิการยุโรปโดย EUROPA ได้เผยแพร่มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสารเคมี...

สถานะล่าสุดของการเจรจา FTA ระหว่างสหภาพฯกับประเทศต่างๆ

คณะกรรมาธิการการค้าของสหภาพฯ จัดการประชุมกับภาคประชาสังคม(Civil Society Meeting) เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการเจรจา FTA ระหว่างสหภาพฯ กับประเทศต่างๆ รวมถึงการเจรจา FTA EU – ASEAN อยู่ด้วย...

โอกาสสำหรับแรงงานไทยในตลาดแรงงานอิตาลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รายงานข้อมูลตลาดแรงงานในอิตาลี ที่เกี่ยวกับภาพรวมและขั้นตอนการรับแรงงานไทย...

ท่าเรือ Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ท่าเรือ Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นท่าเรือที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและของโลก และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคยุโรป...

Job Opportunity

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านสหภาพยุโรป ดูแลเว็บไซต์ www.thaieurope.net โดยตำแหน่งดังกล่าวจะทำงานประจำณ...

งาน European Seafood Exposition 2010

ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทย 27 รายเข้าร่วมงาน European Seafood Exposition 2010 ที่ Brussels Exhibition Centre กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย. 2553 งาน European Seafood Exposition...

หอการค้าเบลเยี่ยมชี้จุดเด่นการทำธุรกิจกับเบลเยี่ยม

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committe: ABC) ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียน...

พาณิชย์แนะการเข้าถึงตลาดใหม่ยุโรป ตอนที่่ 2

ตามที่ THAI EUROPE.NET ได้เสนอรายงานบทวิเคราะห์ตอนแรก เกี่ยวกับโครงการศึกษาเชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงตลาดใหม่ของสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ฉบับที่ 3 ตอนที่ 1 มาแล้ว(http://news.thaieurope.net/content/view/3598/213/) ...