แนวโน้มการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างประเทศ

EU กำลังพยายามเพิ่มบทบาทในด้านการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างประเทศ (mediation in international conflicts) แต่คงต้องรอให้ธรรมนูญยุโรปผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิกก่อน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ณ...

สหภาพยุโรปจี้พม่าเรื่องสิทธิมนุษยชนในการประชุม ASEM

สหภาพยุโรปถือโอกาสใช้เวทีการประชุม ASEM ที่กรุงเกียวโต กดดันรัฐบาลพม่าเกี่ยวกับกลุ่มแกนนำฝ่ายค้านในพม่าที่ถูกฝ่ายรัฐบาลคุมขัง

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ GSP

สหภาพยุโรป ยังชะลอการอนุมัติระเบียบ GSP เพราะยังติดประเด็นปัญหาผลกระทบจากสิ่งทอ

ผลการประชุม Brussels Economic Forum

เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2548 Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) ของคณะกรรมาธิการยุโรป ได้จัดการประชุม Brussels Economic Forum ครั้งที่ 6...

เมื่อใดสมาชิกใหม่ EU จะเข้าร่วมใช้เงินสกุลยูโร ?

ประเทศสมาชิกใหม่ EU จะเข้าร่วมยูโรโซนเมื่อใดนั้น มิได้มีการกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี สนธิสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งสหภาพยุโรป (Treaty of European Union หรือที่เรียกว่า Maastricht Treaty)...

เม็กซิโกอ้าง FTA วอน EU ลดภาษีนำเข้าปลาทูน่ากระป๋อง

เม็กซิโกหารือกับเจ้าหน้าที่ EU ขอลดอัตราภาษีนำเข้าปลาทูน่ากระป๋อง และขอเพิ่มโควตาการนำเข้าเนื้อปลาทูน่าสเต็ก (Tuna Loins) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่สหภาพยุโรป...