ความคืบหน้าของการเจรจา FTA อียู-สหรัฐอเมริกา รอบที่ 2

                เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 อียูและสหรัฐอเมริกาได้เจรจา FTA หรือที่เรียกว่า TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) รอบที่ 2 ที่กรุงบรัสเซลส์...

สรุปเนื้อหา FTA ระหว่างสิงคโปร์และอียู

คณะกรรมการยุโรปด้านการค้า ได้เผยแพร่เนื้อหาของ FTA ระหว่างสิงคโปร์และอียูอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้มีการลงนามย่อของหัวหน้าคณะเจรจาของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นสำคัญ...

แถลงการร่วม การเจรจา EU-Thailand FTA รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2556

คลิ้กที่ลิงค์เพื่ออ่านไฟล์ PDF  EU – Thailand FTA negotiation joint...

ผลการสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอียู

                    เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมให้ความรู้เชิงลึกตามที่ได้รับจากร่างผลการศึกษา เรื่อง...

ความคืบหน้าการเจรจา FTA อียู-สหรัฐอเมริกา

          ตามที่ทีมงานไทยุโรปดอทเน็ตได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ...

US และ EU เริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีและความสำคัญต่อภาคเกษตร

US และ EU เริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑.    การเจรจา FTA ระหว่างสหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา (US) และสหภาพยุโรป...

การประกาศเปิดการเจรจาอียู-ไทย เอฟ ที เอ

ในวันพุธที่ 6 มีนาคม นายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสามสถาบันของสหภาพยุโรปประกอบด้วย  นาย Martin Schulz ประธานรัฐสภายุโรป นาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Herman Van Rompuy...

ความคืบหน้าการเปิดเจรจา FTA ระหว่างสหภาพฯ และญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 INTA ได้มีมติเห็นชอบร่างท่าที (Motion for a Resolution to wind up the debate on the statement by the Commission on EU trade negotiations with Japan) ที่จัดทำโดยนาย Metin Kazak ซึ่งเป็น Rapporteur  ของ INTA ต่อมานาย Moreira และนาย Kazak...