สถานะการเจรจา FTA ระหว่าง EU-Korea ในช่วงการประชุม G 20

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์สถานะล่าสุดของการเจรจา EU-Korea  FTA ว่า กรรมาธิการการค้ายุโรป Baroness Ashton และรัฐมนตรีการค้าเกาหลี นาย Kim Jong-hoon ได้พบกันในช่วง...

การประเมินผลกระทบความยั่งยืนทางการค้า ของการจัดทำ EU-ASEAN FTA (Interim Report)

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ECORYS ทำการศึกษาประเมินผลกระทบความยั่งยืนทางการค้า (Trade Sustainability Impact assessment) ของการจัดทำความตกลง EU-ASEAN FTA ศึกษาระหว่างธันวาคม 2550 – มิถุนายน...

สหภาพยุโรปจะให้สัตยาบันความตกลง Association Agreement กับซีเรีย

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สหภาพฯ ได้กลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซีเรียใหม่และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2008 นาย Tayssir Raddawi ผู้บริหารของ State Planning Commission ของซีเรีย และนาย Hugo Mingarelli...

สมาพันธ์ธุรกิจยุโรปแสดงความกังวลต่อการเจรจา EU – Korea FTA

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552  ประธานสมาพันธ์ธุรกิจยุโรปได้มีหนังสือถึงกรรมาธิการการค้าสหภาพฯ (Baroness Catherine Ashton) ระบุข้อกังวลในการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างสหภาพฯ กับสาธารณรัฐเกาหลี...

พิธีลงนาม Joint Statement ระหว่างสภาธุรกิจไทย-อียู กับหอการค้าลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2552 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-EU กับหอการค้าลักเซมเบิร์ก โดยผู้ลงนามร่วม ได้แก่ ดร. ชิงชัย...

รวมพลคน ThaiRoHS ครั้งแรกในประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ...

ผลวิเคราะห์และศึกษาปัญหาเศรษฐกิจกับประมาณการณ์การค้าไก่ในตลาดสหภาพยุโรปและตลาดโลก

ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการค้าไก่ในตลาดโลก โดยได้รายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบมาตามลำดับแล้ว สำนักงานฯ...

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาล HalalistEXPO 13 – 16 สิงหาคม 2552 ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ด้วยบริษัท Atilim Fairs & Org. ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติรายใหญ่รายหนึ่งในตุรกี จะจัดงาน HalaistEXpo  ระหว่างวันที่ 13 – 16 ส.ค. 2552  ที่ Istanbul Yeşilköy Exhibition Centre...