การเจรจา FTA ระหว่างอียูกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น

ด้วยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 สำนักข่าว bilaterals.org และ RTTnews.com ได้รายงานความคืบหน้าการเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น...

สถิติการนำเข้า-ส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป สิงหาคม 2555

สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป สิงหาคม 2555 เรียงตามมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ลำดับที่ พิกัดศุลกากร 8 หลัก คำอธิบายพิกัด มูลค่านำเข้าเงินบาท 1 72071210 Other semi-finished products of iron or non-alloy steel, slabs of...

สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป กรกฎาคม 2555

สถิติการนำเข้าและส่งออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป กรกฎาคม 2555 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด   สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป กรกฎาคม 2555 เรียงตามมูลค่าสูงสุด 10...

การส่งออกของไทยมายังสหภาพยุโรป (ม.ค.  ก.ค. 2555)

มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยมายังสหภาพยุโรป 10 รายการแรก และมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมส่งออก 10 รายการแรกมายังสหภาพยุโรป (ม.ค.  ก.ค. 2555) คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์   สินค้าส่งออก 10...

สถิติการนำเข้า-ส่งออกระหว่างไทย-สหภาพยุโรป มิถุนายน 2555

สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป มิถุนายน 2555 เรียงตามมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ   ลำดับที่ พิกัดศุลกากร 8 หลัก คำอธิบายพิกัด มูลค่านำเข้าเงินบาท 1 72071210 Other semi-finished products of iron or non-alloy steel, slabs of...

อุตสาหกรรมอาหารหันมาใช้สีและกลิ่นธรรมชาติเพิ่มขึ้น

วิกฤตการณ์แตงกวาปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอีโคไลและการปนเปื้อนของสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา...

แนวโน้มเนื้อไก่ไทยหลังอียูยกเลิกการห้ามนำเข้า

ติดตามสถานการณ์และเเนวโน้มของอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทย ภายหลังอียูยกเลิกการระงับห้ามนำเข้าเนื้อไก่ดิบจากประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕...

สถิติการนำเข้า-ส่งออกระหว่างไทย-สหภาพยุโรป พฤษภาคม 2555

สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป พฤษภาคม 2555 เรียงตามมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ลำดับที่ พิกัดศุลกากร 8 หลัก คำอธิบายพิกัด มูลค่านำเข้าเงินบาท 1 30049099 Other medicaments exempt containing penicillins or derivatives thereof, with a ...