Carrefour เพิ่มมูลค่าการลงทุนในโปแลนด์อีก 100 ล้านยูโรในปี 2551

สอท. ณ กรุงวอร์ซอ รายงานความเคลื่อนไหวของพัฒนาการการลงทุนของ Carrefour เครือข่ายซุปเปอร์มาร์เกตฝรั่งเศสคู่แข่งสำคัญของ TESCO ในโปแลนด์ ...

IKEA กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบัน IKEA ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้านที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่กำลังสร้างครอบครัวใหม่ เนื่องจาก...

ธุรกิจยุโรปมุ่ง Greening the Economy

งาน European Business Summit 2008 ระหว่างวันทีE21-22 ก.พ. 2551 ณ กรุงบรัสเซลสEเป็นการพบปะระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของยุโรปและผู้นำระดับสูงและผู้ดำเนินนโยบาย EU ในปีนี้เน้นความสำคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อม...

ธุรกิจยุโรปมุ่ง Greening the Economy

งาน European Business Summit 2008 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2551 ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นการพบปะระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของยุโรปและผู้นำระดับสูงและผู้ดำเนินนโยบาย EU ในปีนี้เน้นความสำคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อม...

ไขปัญหาข้าวโพดหวาน

จากที่สหภาพยุโรปได้แจ้งว่าจะถอนข้อเสนอการตกลงราคา (price undertaking) ที่ให้กับ2 บริษัทส่งออกข้าวโพดหวานไทย และปฏิเสธข้อเสนอการตกลงราคาของผู้ส่งออกอีก 10 ราย...

เทคนิคและวิธีการล็อบบี้ EU เพื่อผลประโยชน์ของไทย

บรัสเซลส์ เมืองหลวงแห่งยุโรป เป็นศูนย์กลางของสถาบัน EU (สถาบันหลัก อาทิ คณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป และคณะมนตรียุโรป) และองค์กรทางธุรกิจ การค้า และการเมือง NGOs...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอธิบดีกรมการค้าตปท และภาคธุรกิจข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอธิบดีกรมการค้าตปท.และภาคธุรกิจข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ...