เก็บตกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Ethnic Foods Europe 2012 (27-29 มีนาคม 2555)

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ การค้าระหว่างประเทศทำให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ความชื่นชมในอาหารจากภูมิภาคต่างๆ...

การสัมมนาเรื่องผลกระทบของ EU-Korea FTA ต่อภูมิภาคเอเซีย

ด้วย European Institute for Asian Studies ได้จัดการสัมมนาเรื่อง The Impact of the EU-Korea FTA on EU’s Trade Relations in the Region เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมี Mr. Peter Berz (Acting Head of Unit, Trade Relations with South Asia, Korea and ASEAN, DG TRADE) H.E. Mr. David Lin (Representative of Taipei Representative Office in the EU and Belgium) H.E. Mr. Dato Zainuddin Yahya...

สหภาพยุโรปเริ่มต้นการเจรจา FTA กับจอร์เจียและโมลโดวา

ด้วยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าได้เผยแพร่ข่าวการตัดสินใจของสหภาพฯ ที่จะเริ่มต้นเจรจา FTA กับจอร์เจียและโมลโดวา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้...

อนาคตของอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ในอีก ๔๐ ปีข้างหน้า

ในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกใน EU (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU : AVEC) ดร. Paul Aho...

การเปิดทบทวนการต่ออายุมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด AD สินค้าถุงพลาสติกของสหภาพยุโรป

ตามที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าถุงพลาสติกจากไทย พิกัดศุลกากร 3923 21 00,3923 29 10 และ 3923 29 90 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2549  โดยได้เก็บอากรตอบโต้ที่ร้อยละ 5.1-14.3...

ตลาดสับประรดกระป๋องปี ๒๕๕๔ แนวโน้มแข่งขันตลาดโลกทวีความรุนแรง

แนวโน้มการแข่งขันในตลาดโลกของสับประรดกระป๋องปี ๒๕๕๔ จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าอุปสงค์และอุปทานในจะอยู่ในระดับสูงก็ตาม ทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ...

เก็บตกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอานูกา (ANUGA) 2011 ณ เมืองโคโลญจน์

อีกครั้งที่ประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายและมีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักในงานแสดงสินค้า อานูกา (ANUGA) 2011 ณ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี...

โอกาสทางการตลาดของชาพร้อมดื่มในสหภาพยุโรป

 ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ ๒ รองจากน้ำเปล่า การบริโภคชาของชาว EU คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๗ จากการบริโภคชาทั้งหมดทั่วโลก...