ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Report ถึงความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป

การแถลงข่าวร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Herman VAN ROMPUY ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ณ อาคารคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ประเทศเเบลเยียม ( 6 มี.ค. 2556)

นายกรัฐมนตรีพบปะนาย Herman VAN ROMPUY ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ณ อาคารคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ประเทศเเบลเยียม ( 6 มี.ค. 2556)

การแถลงข่าวร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู (Mr.Jose Manuel Barroso) และการลงนามความตกลง Partnership and Cooperation Agreement (PCA) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ณ อาคาร Berlaymount กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ( 6 มี.ค. 2556)

การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนาย Martin SCHULZ ประธานสภายุโรป (6 มี.ค. 2556)

การลงนาม Partnership and Cooperation Agreement (PCA) การแถลงข่าวเปิดการเจรจาเอฟ ที เอ ระหว่างไทยและอียู ณ อาคาร Berlaymount กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ( 6 มี.ค. 2556)