ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปตัดสินให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตยาฆ่าแมลงไม่สามารถอ้างสิทธิการปกปิดข้อมูลลับทางการค้าเพื่อปกปิดข้อมูลสารเคมีประกอบได้

 

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union) ได้มีคำตัดสินคดีความหมายเลข C-673/13 ระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปกับ Stichting Greenpeace Nederland และ PAN Europe และคดีหมายเลข C-442/14 ระหว่าง Stichting De Bijenstichting องค์กรพิทักษ์ผึ้งในเนเธอร์แลนด์ และ Bayer CropScience กับ College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden หน่วยงานผู้ให้อนุญาตสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดศัตรูพืชวางจำหน่ายในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคดีทั้งสองเป็นคดีเกี่ยวกับการที่องค์กรภาคประชาสังคมถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลสารเคมีประกอบของยาฆ่าแมลงโดยหน่วยงานผู้ให้อนุญาตการวางจำหน่ายยาฆ่าแมลงทั้งในระดับสหภาพฯ และประเทศสมาชิก

          ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินรวมทั้งสองคดีว่า ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่สามารถกระจายเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้เป็นข้อมูลสาธารณะ และให้คำจำกัดความข้อมูลการปล่อยก๊าซสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะว่ามีความหมายครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีใดๆ ก็ตามที่สามารถกระจายเข้าสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งก่อนหน้านี้  คณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงานประเทศสมาชิกได้ปฏิเสธคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงานประเทศสมาชิก และอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาฆ่าแมลง เช่น Bayer CropScience เห็นว่า เป็นข้อมูลลับทางการค้า เพราะข้อมูลการทดสอบต่างๆ เป็นผลจากการลงทุนและคู่แข่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้  

          ก่อนหน้าคำตัดสินล่าสุด คำจำกัดความของการปล่อยก๊าซสู่สิ่งแวดล้อมถูกตีความว่าเป็นการปล่อยไอเสียจากอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล หรือเครื่องยนต์เท่านั้น ซึ่งคำตัดสินล่าสุดเป็นการขยายคำจำกัดความดังกล่าวให้ครอบคลุมการปล่อยละอองสารเคมีสู่อากาศโดยผลิตภัณฑ์แบบพ่นสเปรย์ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือผลิตภัณฑ์พิทักษ์พืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถปะปนลงในดินหรือน้ำ ซึ่งศาลได้ชี้ขาดด้วยว่า ข้อมูลการปล่อยสารเคมีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลการปล่อยสารเคมีโดยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงข้อมูลการปล่อยสารเคมีทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นด้วย ตราบใดที่สารเคมีดังกล่าวสามารถมีผลกระทบต่อมนุษย์ได้

          โดยรายงานข่าวของ Politico.eu ได้อ้างถึงความเห็นของ Hans Muilerman เจ้าหน้าที่เคมีขององค์กร PAN Europe ว่า คำตัดสินของศาลมีผลให้องค์กรฯ ไม่เพียงแต่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี glyphosate ที่องค์กรฯ ได้ขอก่อนหน้านี้เท่านั้น แต่องค์กรจะสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสารดังกล่าวได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้กำหนดให้ข้อมูลการปล่อยสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งทำให้ข้อมูลการทดสอบการปล่อยสารเคมีที่เป็นเพียงสถานการณ์สมมุติแต่จำเป็นในการใช้ขออนุมัติวางจำหน่ายไม่เข้าข่ายข้อกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

          ท่านผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของคำตัดสินได้ที่ http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160128en.pdf  

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

Print Friendly