การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 นาย Bart Tommelein รัฐมนตรีด้านพลังงาน ของรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถานีชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (charging stations) ณ เมือง Ostend โดยรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์คาดว่าจะมีสถานีชาร์จไฟจำนวน 2,500 สถานี ในภูมิภาคภายในปี 2563 เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 60,000 คัน ซึ่งปัจจุบันทั่วทั้ง บย. มียานยนต์ไฟฟ้าเพียง 5,000 คัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะชาร์จไฟที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งการตั้งเครือข่ายสถานีฯ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อนึ่ง โครงการเครือข่ายสถานีฯ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท Allego bvba ของ นธ. ที่ได้รับสัมปทานในการติดตั้งสถานีบริการ กับบริษัท Eandis และบริษัท Infrax ของเบลเยียม ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

รัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์ ได้กำหนดเป้าหมายการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 7,436 สถานี และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 74,100 คัน ภายในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ในแผนดำเนินการ “Clean Power for Transport” ระหว่างปี 2558 – 2563 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2558 (รายงาน Clean Power for Transport)

สถานีชาร์จไฟในเบลเยียม โดยบริษัท Allego bvba จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถานีชาร์จของบริษัทฯ ที่ติดตั้งอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว่า 4,700 สถานีในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี และลักเซมเบิร์ก

นอกจากนี้ บริษัท Allego bvba ยังเป็นผู้ประสานงานหลักและผู้ติดตั้งสถานีชาร์จให้กับโครงการ Connecting Europe Facility ที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU เพื่อพัฒนาระบบและสถานีชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในแบบ Ultra-Fast-Charging จำนวน 25 สถานี บนเส้นทางที่เป็นส่วนหนึ่งของ Trans-European Transport Network (Ten-T) ซึ่งครอบคลุมเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี และ ออสเตรีย อนึ่ง สถานีบริการจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และสามารถชาร์จไฟด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 350 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมไปถึงรถยนต์โดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

Credit FlandersToday

 

Print Friendly