เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เสนอมาตรการใหม่ ตรวจสอบผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศภายใน EU

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ลงมติเห็นชอบความตกลงให้ใช้มาตรการตรวจสอบผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ ที่มีเส้นทางระหว่างเบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (Passenger lists for international high-speed trains) ระหว่างการประชุมนอกรอบของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยุโรป ที่ประเทศมอลตา

ข้อเสนอมาตรการดังกล่าวถูกริเริ่มโดยเบลเยียม หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์  เมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยเบลเยียมต้องการขยายขอบเขตการบังคับใช้เกี่ยวกับข้อมูลผู้โดยสารที่เรียกว่า Directive on the use of passenger name record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime (PNR Directive) ให้ครอบคลุมการเดินทางทางรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ และทางเรือ เพิ่มเติม จากเดิมที่ครอบคลุมเพียงการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีเส้นทางระหว่าง EU กับประเทศที่สาม เท่านั้น

นาย Oliver Van Raemdonck โฆษกของนาย Jan Jambon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียมได้ให้รายระเอียดในเบื้องต้นว่า ข้อเสนอมาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลก่อนเดินทาง และตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่อาจเป็นผู้ก่อการร้าย และผู้โดยสาร ที่ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ ได้แก่ รถไฟ Thalys และ Eurostar ที่มีเส้นทางวิ่งระหว่างเบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

หากข้อเสนอมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศจำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง และไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารวันเดียวกันกับวันเดินทางได้ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่ให้บริการก่อน ซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศภายใน EU ลำบากมากขึ้น

อย่างไรก็ดี รายละเอียดของข้อเสนอมาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

Print Friendly