อิตาลีเรียกร้องให้ EU นำมาตรการปกป้องตลาดมาใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของข้าวปลอดภาษี

 

 

Italy Defence

 

Print Friendly