รายงานการเสวนา Old Europe’s New World ณ Egmont Palace กรุงบรัสเซลส์

 

          เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 Friends of Europe (FoE) ร่วมกับ Slovak Presidency of the Council of the European Union และ McKinsey and Company จัดการประชุม The State of Europe 2016 – Disruption, Disorder and Division: Crunch Time for Europe ซึ่งมีการประชุมเสวนาหัวข้อ  Old Europe’s New World เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ร่วมการเสวนา และสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          นาย Kevin Rudd ประธาน Asian Society Policy Institute นครนิวยอร์ก และอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เศรษฐกิจของยุโรปเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมานานกว่า 1 ทศวรรษแล้ว และปัญหาของยุโรปเป็นปัญหาโครงสร้างที่สั่งสมมานานและเกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหากระแสประชานิยมสุดขั้ว วิกฤตผู้ลี้ภัยหรือ Brexit ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคก็เผชิญความท้าทายเช่นกัน แต่ความท้าทายของเอเชียมีลักษณะเป็นการเมืองแบบ realpolitik อาทิ กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้สามารถอาศัยกลไกของสหประชาชาติเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยกลไกของสหประชาชาติมีความเป็นสากลมากพอที่จะเข้ามาบรรเทาปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ด้วย     

          นาง Wided Bouchamaoui ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2558 และประธาน Confederation of Industry, Trade, and Handicrafts (UTICA) ตูนิเซีย การพัฒนาประชาธิปไตยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากสภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ตูนิเซียเป็นตัวอย่างว่า ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นตัวอย่างของประเทศที่อียูสามารถยกระดับการให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันอียูไม่ได้ใความสำคัญแก่ภูมิภาคแอฟริกา แต่อียูควรเพิ่มความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ โดยอียูอาจให้ความช่วยเหลือแก่ตูนิเซียเหมือนกับที่อียูในความช่วยเหลือกรีซในด้านต่างๆ

          นาย Andre Loesekrug-Pietri ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร A CAPITAL และสมาชิก European Young Leader ถึงแม้ว่าการค้าระหว่างจีนและอียูจะไม่สมดุล แต่ปริมาณการลงทุนของจีนในอียูเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐฯ มีกระแสต่อต้านจีน แต่เป็นเพราะ จีนมองยุโรปว่าเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน จีนเห็นว่า อียูยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอียูได้

          นาย Stefano Manservisi, Directoral General for International Cooperation and Development อียูต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในปัจจุบันและรับฟังประชาชนให้มากขึ้น ในช่วงที่อียูต้องเผชิญความท้าทายและถูกมองว่ากำลังประสบความล้มเหลว ความท้าทายในปัจจุบัน ทำให้อียูต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายเฉพาะหน้า ซึ่งส่งผลให้อียูบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศคู่พิพาท ของอียู อาทิ รัสเซีย ยังคงคาดหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการที่นโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงของอียูยังขาดเอกภาพ

          ช่วงถาม-ตอบ

                   – นโยบายที่อียูควรจะดำเนินให้แตกต่างจากปัจจุบัน (1) นาย Loesekrug-Pietri อียูควรเริ่มดำเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างเป็นยุทธศาสตร์มากกว่านี้ ในขณะที่จีนและญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจและได้เริ่มที่จะเข้าไปขยายอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นทวีปที่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมากในอนาคต (2) นาย Rudd อียูควรที่จะร่วมมือกับ United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR เพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นผู้ลี้ภัยกับประเทศที่สามารถรับผู้ลี้ภัยได้ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศที่มั่งคั่งหลายแห่ง อาทิ ญี่ปุ่น ยังมีบทบาทในประเด็นนี้อย่างไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่ยอมรับจำนวนผู้ลี้ภัยให้เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ        

                   – ประเด็นการจัดตั้งกองทัพอียู นาง Shada Islam, Director of Europe and Geopolitics ผู้ดำเนินการเสวนา สอบถามความเห็นผู้เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งกองทัพอียู โดยผู้เข้าร่วมรับฟังแสดงทัศนะส่วนใหญ่ยกมือแสดงความเห็นให้การสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศสมาชิกอียูมากกว่าการจัดตั้งกองทัพอียู ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังส่วนใหญ่ที่ร่วมแสดงทัศนะมีความเห็นว่า การจัดตั้งกองทัพอียูยังไม่มีความจำเป็น/เหมาะสม เนื่องจากประเทศสมาชิกบางประเทศ เช่น ไอร์แลนด์ มีกองกำลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพเท่านั้น      

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

Print Friendly