รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

June 2017

Print Friendly