รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย กันยายน 2560

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

OSTC Report September 2017 Cover

 

Print Friendly