การจัดสัมมนา “Packaging and Sustainability: Be ready for European Markets”

เกี่ยวกับโครงการ:  งานสัมมนาจับกระแสตลาดการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอแนวทางในการปรับตัว โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป จัดขึ้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2552 ที่งาน Propak Asia 2009 (ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ)

PACKAGING AND SUSTAINABILITY : BE READY FOR EUROPEAN MARKETS

PROPAK ASIA 2009
19 มิถุนายน 2552 ที่อาคารไบเทค บางนา

จัดโดย
คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
โดยความร่วมมือกับ
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

aa

เมื่อคำว่า ?การผลิตอย่างยั่งยืน? มาแรงในยุโรป ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ / สินค้าอาหารไทยพร้อมแค่ไหน…ที่จะคว้าตลาดยุโรปมาอยู่ในมือคุณ

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา? ?Packaging and Sustainability: Be Ready for European Markets?

งานสัมมนาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและกฎระเบียบอียูที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์ ทิศทางตลาด และนวัตกรรมความคิดในการออกแบบและเลือกสรรวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์? โดยปีนี้จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการผลิตอย่างยั่งยืน (sustainability)? พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของยุโรป จากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ของยุโรป ภาคการค้าปลีก และสถาบันวิจัย-วิชาการมาบรรยาย

Print Friendly