รายงาน RASFF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

รายงาน RASFF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำเสนอรายงาน RASFF (Food and Feed Safety Alerts) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. ปัญหาการนำเข้า ก.พ. 2560

2. สรุปปัญหา ก.พ. 2560 

3. สารตกค้าง ก.พ. 2560

4. ภาคผนวก ก.พ. 2560

 

Print Friendly