• วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  • EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (active substance) เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (biocidal products)
  • ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ของอียู
  • การตรวจพบการปนเปื้อนยากำจัดไรแดงในไข่ไก่ในสหภาพยุโรป
  • EU กำหนดห้องปฏิบัติการอ้างอิงสำหรับตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหาร
Latest Posts

Latest Posts