• คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามเพื่อเร่งการป้องกันและรักษาความปลอดภัยออนไลน์
  • ภาคอุตสาหกรรมการเงินของสหราชอาณาจักรกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU หลัง Brexit
  • คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือสินค้าเนยและหางนมผงผ่านมาตรการการรับซื้อโดยรัฐ (public intervention)
  • EU ออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์
  • ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปตัดสินว่า การบังคับใช้มาตรการ Bail In ของธนาการกลางต่างๆ ในประเทศสมาชิกเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย
Latest Posts

Latest Posts