• การประชุม Governing Council ของธนาคารกลางยุโรปครั้งล่าสุดประเมินสถานการณ์นโยบายการเงินและผลกระทบจาก Brexit
  • สหภาพยุโรปอนุญาตให้อินโดนีเซียส่งออกไม้ที่ได้รับการรับรองสิทธิอย่างถูกต้อง
  • EU รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy) ฉบับใหม่
  • EU เสนอมาตรการด้านการเกษตรรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 500 ล้านยูโร
  • ข้อตกลง Privacy Shield ระหว่าง EU กับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีผลบังคับใช้
Latest Posts

Latest Posts