• วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2560
  • EU ตรวจเข้มมาตรฐานสินค้าเสื้อผ้าเด็ก
  • สหภาพยุโรปกำหนดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขอนามัยเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบแดงให้แก่ศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
  • สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Latest Posts

Latest Posts