• EU ปรับแก้กฎเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์
  • EU กำหนดเงื่อนไขการผลิต การแปรรูป และการนำเข้าโปรตีนสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
  • EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ
  • EU ประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐไลบีเรียอย่างเป็นทางการ
  • EU ประกาศให้ใบแดง IUU แก่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์อย่างเป็นทางการ
Latest Posts

Latest Posts