ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ ณ กรุงมอสโก

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ “INNOPROM...

รายละเอียดการนำเสนอในการประชุมเรื่อง “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป”จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภาครัฐ และภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the...

การประชุมเรื่อง “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปหรืออียูเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงมากที่สุดในโลก มีประชากรรวมของประเทศสมาชิก 28 ประเทศกว่า 500 ล้านคน...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่อง “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

                  คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ...

โครเอเชียเปิดรับสมัครผู้สนใจพัฒนาสถานตากอากาศที่เมืองดูบรอฟนิก

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๕๗ รัฐบาลโครเอเชียได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจพัฒนาสถานตากอากาศ Kupari I ซึ่งเคยเป็นสถานตากอากาศติดชายทะเลของกองทัพที่เขต Zupa Dubrovacka เมืองดูบรอฟนิก ประกอบด้วยโรงแรม ๕...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนไทยในสหภาพยุโรป ในวันที่ 27 มี.ค. 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ...

ติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษากฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คผท. ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอียู เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ การค้า...

รวมพลคน ThaiRoHS ครั้งแรกในประเทศไทย

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ร่วมสนับสนุน MTEC จัดกิจกรรม ‘รวมพลคน ThaiRoHS 2009′ ระหว่างวันที่ 4-5 มีค. 52 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)...